Prínosy debaty

 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_nodehierarchy_parent::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/nodehierarchy/includes/views/views_handler_field_nodehierarchy_parent.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_nodehierarchy_parent::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/nodehierarchy/includes/views/views_handler_field_nodehierarchy_parent.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_user_name::init() should be compatible with views_handler_field_user::init(&$view, $data) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/modules/user/views_handler_field_user_name.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Kvalita argumentácie

V súčasnom svete sa na nás každú chvíľu valí množstvo informácií z rôznych zdrojov a v rôznej kvalite. Debata rozvíja schopnosť rozlíšiť medzi faktami a názormi, dobrou a zlou argumentáciou, kvalitnými a nekvalitnými zdrojmi informácií. Nepoznáme lepší spôsob, ako mladých ľudí naučiť kritickému mysleniu. Účastníci debaty si musia byť istí svojimi informačnými zdrojmi a vedieť rozoznať silné a slabé stránky svojej a súperovej argumentačnej línie a pohotovo na ne reagovať. Výskumy v zahraničí potvrdzujú lepšie kognitívne zručnosti debatérov, v blízkej budúcnosti plánujeme aj my vykonať vlastný zber a analýzu dát.

Etika argumentácie

V súčasnosti sú pre verejný priestor charakteristické aj nevyváženosť prezentovaných názorov, neschopnosť odlíšiť ideológiu od empírie, prelínanie demagógie s argumentáciou. Hodnotový odkaz debaty spočíva v tom, že argumentačné zručnosti nie sú samoúčelné, ale mali by debatérov viesť ku kritickému odstupu od svojho vlastného stanoviska a schopnosti uznať kvalitné argumenty svojich oponentov. Debatéri sa tak zároveň stávajú citlivejšími voči akýmkoľvek prejavom netolerancie.  

Komunikačné zručnosti

Napriek tomu, že v debate je spôsob prezentácie argumentov menej dôležitý ako ich obsah, debatéri sa zlepšujú aj v tomto ohľade. Debata ich núti stručne a zároveň presvedčivo prezentovať svoje myšlienky, zohľadňovať stanovisko oponenta a pracovať v tíme. Tieto zručnosti budujú sebavedomie mladých ľudí a pomáhajú im riešiť problémy prostredníctvom vedenia efektívneho dialógu, čím ich pripravujú na mnohé životné situácie.

Poznatky

Vďaka hravej a súťažnej forme podporuje debata účastníkov v tom, aby si sami vyhľadávali informácie, a tak sa o danej problematike veľa naučili. Debatéri môžu vďaka rozmanitosti debatných téz prakticky uplatniť znalosti zo školy a urobiť vlastný výskum na témy z etiky, vied a súčasného diania vo svete. Pre mnohých bežných mladých ľudí je debata prvým krokom k tomu, aby otvorili noviny a začali o svete okolo seba vážne uvažovať.

Cudzí jazyk

Členovia SDA majú možnosť zúčastňovať sa na turnajoch v angličtine na Slovensku aj v zahraničí. Debatovanie v angličtine na rozdiel od formálneho vzdelávania na školách, namiesto dokonalej znalosti gramatiky a slovnej zásoby kladie dôraz na schopnosť jasne a plynule vyjadriť názory a vedieť ich obhájiť. Teší nás, keď pozorujeme, že debata dokáže v jazykovej vybavenosti našich študentov robiť divy.

Občianstvo

Demokratická spoločnosť sa nevyhne argumentačným sporom. Debata vychováva občanov, ktorí sú lepšie pripravení sa s nimi vyrovnať. Debata nie je simuláciou politickej diskusie, ale poskytuje model, ako by sa malo nakladať s politickými konfliktami. Politickému životu by prospelo dôslednejšie uplatňovanie niektorých debatných zásad: schopnosť odlíšiť ideologické predsudky a rozumné argumenty, uprednostnenie faktov pred pocitmi a ochota ustúpiť kvalitnejším argumentom alebo dosiahnuť kompromis.