2%

 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_nodehierarchy_parent::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/nodehierarchy/includes/views/views_handler_field_nodehierarchy_parent.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_nodehierarchy_parent::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/nodehierarchy/includes/views/views_handler_field_nodehierarchy_parent.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_user_name::init() should be compatible with views_handler_field_user::init(&$view, $data) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/modules/user/views_handler_field_user_name.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Vážení rodičia.

Ďakujem Vám za dôveru, ktorú vkladáte do SDA tým, že umožňujete svojim deťom byť našimi aktívnymi členmi. Uvedomujeme si, že ich motivácia chodiť na naše podujatia, zlepšovať sa a podielať sa na živote SDA ako dobrovoľníci pochádzajú z Vašej výchovy.

Obraciame sa na Vás v tomto období, aby sme Vás požiadali o podporu našej organizácie prostredníctvom 2% dane z príjmu. Postup pre fyzické aj právnicke osoby je na druhej strane tohto listu. Dovoľujeme si uviesť niekoľko dôvodov, pre ktoré sa môžete rozhodnúť uprednostniť SDA pred inými organizáciami, ktoré oslovia Vás, Vašich príbuzných alebo kolegov:

 • Debata rozvíja zručnosti, ktoré školy zanedbávajú. Kým školy príliš často požadujú nekritické prijímanie informácií od autorít a ich memorovanie, debatérov učíme formulovať vlastné argumenty a kriticky rozmýšľať nad tým, čo im vravia iní.
 • Debata rozširuje obzory mladých ľudí. Tým, že im ukazuje rôzne strany kontroverzných tém, pripravuje ich stať sa občanmi, ktorí budú kritickí k politikom a odmietajú predsudky a demagógiu.
 • Debata pripravuje na úspech. Pýtali sme sa našich minuloročných maturantov na ich výsledky, a dve tretiny z nich nám odpovedali, že sa dostali na na univerzity v zahraničí, 80% malo maturitný priemer do 1,5.
 • Príjmy z 2% sa vracajú debatérom. V roku 2011 sme vyzbierali 3539,05 eur, a všetky sme investovali do zníženia ceny, zvýšenia kvlaity a predĺženia regionálnych turnajov.
 • Za príspevok 2% sme pripravení verejne poďakovať. Z právnych dôvodov sa zo súm príspevkov nedozvieme mená konkrétnych darcov. Ak nám ale svoj príspevok preukážete zaslaním kópie príslušnej strany daňového priznania, tak Vás alebo Vašu firmu uvedieme ako darcov na našej webstránke a vo výročnej správe.

Slovenská debatná asociácia je nezávislé občianske združenie. Bola zaregistrovaná 17. novembra 1999. V roku 2012 mala takmer 1000 členov v 50 kluboch. Organizujeme stredoškolské, základoškolské a vysokoškolské debatné aktivity, verejné debaty, webstránku debatuj.sk, vdelávame učiteľov a iné organizácie. Viac o našej činnosti sa môžete dozvedieť na stránke www.sda.sk, cez náš profil na Facebook-u, ak sa osobne zúčastnite našich podujatí alebo svoje otázky napíšete na adresu sda@sda.sk.

Za vedenie a dobrovoľníkov SDA ďakujem, že nás zvážite podporiť.

Andrej Schulcz, M.Sc.
riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie

Postup pre poukázanie 2% dane z príjmu Slovenskej debatnej asociácii

Údaje SDA

IČO: 31801480
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenská debatná asociácia
Ulica: Pražská
Číslo: 11
PSČ: 811 04
Obec: Bratislava

Zamestnanci

 • Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho  viete vypočítať 2% z dane. Táto suma musí byť minimálne 3,32 eur.
 • Údaje SDA vypíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú jej chcete poukázať. Na tejto stránke nájdete Vyhlásenie s už vyplnenými údajmi SDA.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.3.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Samostatne zárobkovo činné osoby

 • Do VIII. odielu priznania typu A, prípadne XII. oddielu priznania typu B (“VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona”) vyplňte údaje SDA.

Právnicke osoby

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5 % z dane a VYPLNÍ v daňovom priznaní v časti IV kolónku 3.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) a VYPLNÍ v daňovom priznaní v časti IV kolónky 1 a 2.

Poznámky

 • Do kolónky ROK sa píše 2012
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Podľa www.rozhodni.sk.


PrílohaVeľkosť
List pre rodičov50.99 KB
Vyhlásenie s vyplnenými údami SDA62.75 KB