Organizácie ktoré podporujú SDA

 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_nodehierarchy_parent::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/nodehierarchy/includes/views/views_handler_field_nodehierarchy_parent.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_nodehierarchy_parent::options() should be compatible with views_object::options() in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/nodehierarchy/includes/views/views_handler_field_nodehierarchy_parent.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_user_name::init() should be compatible with views_handler_field_user::init(&$view, $data) in /data/4/e/4e3cf1a8-7282-4e41-a083-7363870a9d24/sda.sk/sub/stara/modules/views/modules/user/views_handler_field_user_name.inc on line 0.

Ako partneri a sponzori sú uvedené organizácie alebo spoločnosti, ktoré spolupracujú so Slovenskou debatnou asociáciou.

V minulom a súčasnom školskom roku Slovenská debatná asociácia spolupracovala s nasledujúcimi organizáciami a spoločnosťami:

International Debate Education Association

SDA je zakladajúcim členom Mediznárodnej debatnej vzdelávacej asociácie. Organizuje medzinárodné aktivity a je fórom pre zdieľanie skúseností a naväzovanie spolupráce.

http://www.idebate.org/
  
Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska zastupuje mládežnícke organizácie, sieťuje ich a pomáha zvyšovať kvalitu ich práce. SDA je jej členom od roku 2011.

http://www.mladez.sk/
  
World Schools Debating Championships

Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní sa konajú od roku 1988. Až v roku 2008 však vznikla zastrešujúca organizácia registrovaná v Británii. SDA patrí medzi jej zakladjúcich členov.

http://www.schoolsdebate.com/
  
Ministerstvo školstva SR

SDA je jedným z príjemcov štátnej dotácie na podporu dlhodobej a systematickej práce s mládežou.

http://www.minedu.sk
  
Europe for Citizens programme

Program Európskej únie zameraný na podporu povedomia o európskych témach umožňuje viacero medzinárodných debatných projektov, na ktorých sa zúčastňuje aj SDA.

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
  
Mládež v akcii

Program Európskej únie, ktorý v rokoch 2007-2014 podporoval projekty vzdelávacích organizácií. SDA vďaka nemu napríklad zorganizovala medzinárodnú výmenu dobrovoľníkov a zamestnancov debatných organizácií v júli 2013.

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
  
Mayer/McCann-Erickson

Reklamná agentúra od roku 2008 bezplatne tlačí informačné brožúry a ďalšie materiály SDA.

http://www.mccann.sk/
  
This is locco

Kreatívna agentúra pomáha s tvorbou komunikačnej stratégie a kampaní SDA.

http://thisislocco.sk/
  
Centrum pre filantropiu

Vďaka Centru pre filantropiu vznikla služba Darujme.sk, ktorá umožňuje SDA prijímať dary od jednotlivcov.

http://www.cpf.sk/
  
Nadácia Intenda

Nadácia Intenda podporila viacero projektov SDA zameraných na rozvoj mladých lídrov a zvýšenie úrovne verejnej diskusie.

http://www.intenda.sk/
  
Nadácia VÚB

Nadácia VÚB finančne podporila viacero debatných turnajov.

http://www.nadaciavub.sk/
  
Leaf

Organizácia Leaf podporila Letnú akadémiu Discover a je partnerom SDA v obalasti expertného dobrovoľníctva.

http://leaf.sk/
  
Izola Košice

Spoločnosť Izola venovala podiel dane z príjmu SDA.

http://www.izola.sk/
  
Mesto Martin

Mesto Martin podporilo účasť jedného člena tímov SDA na medzinárodných debatných podujatiach.

http://martin.sk/
  
Za in proti

Slovinska debatná asociácia bola vedúcim žiadateľom medzinárodného projektku zameraného najmä na podporu kvality debatných asociácií.

http://www.zainproti.com/
  
Nadácia pre demokratickú mládež (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány)

S Nadáciou pre demokratickú mládež spolupracuje SDA na rozvoji debatných aktiviít v Maďarsku.

http://www.i-dia.org/
  
Gymnázium Jura Hronca

Spojená škola Novohradská je dlhoročným partnerom SDA a umožňuje, aby sa na jej pôde bezplatne konalo viacero debatných podujatí ročne.

http://www.gjh.sk/
  
Evanjelické gymnázium Tisovec

Na Evanjelickom gymnázium v Tisovci sa každý rok koná debatný týždeň pre žiakov prvého ročníka.

http://www.egt.sk/
  
Divadlo Aréna

SDA spolupracuje s Divadlom Aréna na Detskej Univerzite Komenského.

http://www.divadloarena.sk
  
HI-reklama

Spoločnosť Hi-reklama poskytuje zľavnenú tlač diplomov a potrieb na podujatia SDA.

http://www.hi-reklama.sk/
  
Voices
Nezisková organizácia natočila o SDA film a naši dobrovľníci sa zúčastňujú jej vzdelávacích podujatí.
http://www.voices.sk
  
WebSupport

Spoločnosť Websupport poskytuje bezplane webhosting pre SDA.

http://websupport.sk/
  
Pure Water

Spoločnosť Purewater poskytuje zľavnený pitný režim na podujatia SDA.

http://www.purewater.sk/
  
ABC Knihy

Spoločnosť ABC knihy venvovala ceny na podujatia SDA.

http://www.abcknihy.sk/
  
Portal Prestredoskolakov.sk

Stránka je určená pre aktívnych mladých ľudí a informuje o činnosti SDA.

http://www.prestredoskolakov.sk
  
Mladí info

Stránka je určená pre aktívnych mladých ľudí a informuje o činnosti SDA.

http://www.mladiinfo.sk/
  
Úspešná škola

Stránka je určená pre progresívne školy a učiteľov a informuje o činnosti SDA.

http://www.uspesnaskola.sk/