Slovenská debatná
asociácia

je jediná organizácia podporujúca
akademickú debatu na Slovensku
s viac než 750 členmi na 39 školách.

Založenie debatného klubu

je spôsob, akým sa viete zapojiť
na svojej škole do debatného
programu aj Vy.

Debata

je argumentačnou súťažou
dvoch tímov, ktoré obhajujú
alebo vyvracajú vopred zadanú
kontroverznú tézu.

Debatovanie

učí myslieť kriticky,
prezentovať svoje názory,
obhajovať vlastné myšlienky
a efektívne získavať informácie.

Debata

je unikátnym doplnkom
vzdelávania a učí zručnosti,
ktoré študent v štandardnom
procese vyučovania nezíska.

Najbližšie podujatia

V dohľadnej dobe sa neorganizujú žiadne podujatia pod hlavičkou Slovenskej debatnej asociácie.

Debatné listy newsletter